Specijalistički pregledi

na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP
Poruka na E-amail

Usluge » Specijalistički pregledi

Specijalistički pregledi Nova Pazova - R-Medica

Endokrinološki pregled otkriva poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja – dijabetes, povećana ili smanjena funkcija štitne žlezde, tumori štitne žlezde, neplodnost, metabolički poremećaji, osteoporoza, gojaznost, kao i druga oboljenja.

Pulmološki pregled se obavlja u cilju dijagnostike plućnih bolesti. U sklopu pregleda radi se spirometrija – procena funkcije disajnog sistema, na osnovu izmerenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.

Hirurški pregled se obavlja u cilju dijagnostike i pripreme za manje hirurške intervencije.