Ultrazvuk

na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP
Poruka na E-amail

Usluge » Ultrazvuk

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uvo, a koja iznosi 20 kHz.

Neke životinje mogu čuti ultrazvuk jer imaju višu gornju graničnu frekvenciju od čoveka. Mlađe osobe, a posebno deca, mogu čuti neke zvukove visokih frekvencija. Što je čovek stariji, gornja granica čujnosti mu pada, što znači da sve slabije čuje zvukove visokih frekvencija.

Usluge ultrazvučnih pregleda R-Medica Nova Pazova

Visoke zvučne frekvencije su sastavni deo spektra frekvencija koje proizvodi neki izvor zvuka, a spektar zvučnih frekvencija čini boju zvuka. Opadanjem čujnosti visokih frekvencija starenjem, starijim ljudima se menjaju i boje zvuka, što znači da simfonijski orkestar ili zvuk violine drugačije čuje dete od šest, odrastao čovek od 30 ili starac od 80 godina.

Najpoznatija primena ultrazvuka je u medicini – ultrazvučna dijagnostika (npr. transkranijalni dopler). Ultrazvuk se koristi i za mnoge druge svrhe (otkrivanje jata riba i podmornica, tzv. sonar). Princip korišćenja je vrlo jednostavan: odašilje se ultrazvučni talas, koji se odbija od prepreke te se prema vremenu potrebnom da se talas vrati određuje udaljenost i oblik objekta.